単衣きもの(部分)

単衣きもの(部分)

単衣きもの(部分)

明治時代

写真提供 古民芸かわの屋

HomeShopsKimono GalleryKimono Bijin